Jong Euroband Rotterdam
Contactpersoon: Irma van Gelder, tel. 06-29001350, mailadres irma@jongeuroband.nl
Contactadres: Krabbendijkestraat 520, 3084 LP Rotterdam, algemeen mailadres info@jongeuroband.nl
Repetitiegebouw: “De Schalmei”, Krabbendijkestraat 520, Rotterdam Charlois (wijk Pendrecht) tel. 010- 4100639
Repetitietijden: dinsdag 17:00-20:30 uur en zaterdag 09:45-12:00 uur (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen).

Mogen wij ons voorstellen? Jong Euroband!
Op 1 oktober 2005 is Jong Euroband opgericht, als jeugdafdeling van Tamboer- en Trompetterkorps "Euroband" in Rotterdam. Gedachte hierachter was en is: "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!". De jeugdafdeling vormt de kweekvijver voor de grote broer van Jong Euroband, de Show- en Marchingband. Vanuit de jeugdafdeling kunnen de jongens en meisjes vanaf hun 16e jaar doorstromen naar de seniorenband. Maar tot die tijd krijgen ze bij Jong Euroband alle kans zich te bekwamen in het maken van muziek en show. En worden er door het jeugdkorps ook geheel zelfstandig optredens verzorgd door het hele land.
Jong Euroband: een korte historie.
Ondanks haar nog korte bestaan kan Jong Euroband al terugzien op diverse hoogtepunten. In 2008 konden al de eerste optredens worden verzorgd en toen het jeugdkorps in 2010 haar eerste echte uniform kreeg konden de jongens en meisjes steeds vaker hun kunnen laten zien en horen. Doordat het korps ook een muzikale show in haar programma kreeg, ontving het steeds meer verzoeken tot optredens. Gemiddeld treden de jongens en meisjes nu zelfs al meer dan 10 keer per jaar op. De optredens kennen een grote variatie. Van marsoptredens tijdens optochten met koningsdag en sinterklaas tot showoptredens tijdens taptoes door het hele land. Zo heeft Jong Euroband zich al gepresenteerd in de “Efteling” en diverse keren tijdens de grote Nationale Taptoes in Ahoy!
Het jeugdorkest: de samenstelling.
Jong Euroband bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Binnen het orkest worden de volgende instrumenten bespeeld: trompet, trombone, bariton, saxofoon, fluit en slagwerk (zoals trommel). In principe kan ieder kind vanaf 6 jaar op één van deze instrumenten een opleiding starten. Gemiddeld telt de jeugdafdeling ongeveer 30 leden, waarvan er 20 actief zijn in Jong Euroband en 10 in opleiding zijn bij de “Music Kids” of het leerlingenorkest.
Opleiding: periode van ca. 2 jaar.
Als definitief besloten wordt om lid te worden van de jeugdafdeling van de Euroband zal het kind het opleidingstraject ingaan. Hiervoor is een opleidingsplan opgesteld. Dit bestaat uit een viertal fases. Iedere fase duurt ca. 6 maanden. Naast het leren bespelen van het gekozen instrument wordt er ook onderricht gegeven in het leren van het muzieknotenschrift. Hiervoor heeft de vereniging meerdere gediplomeerde of gekwalificeerde docenten in dienst. Uiteindelijk bereikt het kind het landelijk erkende HaFaBra-niveau. Maar naast de muzikale opleiding leert hij of zij ook marcheren en showfiguren lopen. Jong Euroband is tenslotte een jeugd show- en marchingband!
De repetities: dinsdagavond en zaterdagmorgen.
Omdat Jong Euroband dus een jeugdorkest is dat zich naast het spelen van muziek ook bezighoudt met marcheren en maken van shows, zijn de repetitielessen verdeeld over twee dagdelen in de week. Op de dinsdag worden de individuele muzikale lessen gegeven tussen 17:00 en 20:00 uur. Een muziekles duurt ongeveer 20 minuten. Op de zaterdag worden de gezamenlijke muzikale les (orkestrepetitie) gehouden én de gezamenlijke exercitie- en showlessen. Deze lessen zijn ’s morgens van 09:45 uur tot 12:00 uur.
Na de opleiding: optreden met Jong Euroband!
Is men zover dat men is toegelaten tot Jong Euroband dan zal het kind optredens gaan verzorgen met het jeugdkorps. Verwacht wordt van de kinderen dat zij hieraan deelnemen omdat alleen op deze manier resultaat wordt bereikt met Jong Euroband. Maar dan wordt het natuurlijk ook pas écht leuk: optreden voor publiek (zoals met Koningsdag) in een écht muziekkorps in je eigen uniform en met je eigen instrument. Helemaal te gek!
En dan: de overstap naar de Show- en Marchingband!
Bereikt men binnen Jong Euroband de leeftijd van 15 jaar dan kan men stage gaan lopen bij het seniorenkorps, de show- en marchingband. Is hij of zij hiervoor "klaar", dan gaat men in het jaar dat men 16 wordt definitief over naar dit grote orkest. Natuurlijk gebeurt dit allemaal in overleg met het jeugdlid, de ouders, de docent en de dirigent van de show- en marchingband.
Gratis "Music Kids" programma: met elkaar beginnen.
Eén keer per jaar in het najaar start het zg. "Music Kids"-programma bij Jong Euroband. Dan worden er workshops gehouden op de basisscholen in Rotterdam Zuid e.o. met aansluitend een Open Avond in het repetitiegebouw "De Schalmei". De kinderen die zich tijdens de open avond aanmelden starten allemaal tegelijk met de (gratis!) 12 proeflessen. Dit is een oriëntatieperiode van ca. 3 maanden waarin de nieuwe kinderen alle instrumenten kunnen uitproberen, alvast iets aan muziektheorie (het zg. “notenschrift”) krijgen en ook al een beetje leren marcheren en showfiguren lopen. En dat allemaal zonder enige verplichting en geheel kosteloos! Wil men dan doorgaan bij Jong Euroband dan wordt het kind officieel lid van de vereniging en start het officiële opleidingstraject (zie hiervoor).
Niet alleen muziek maken: ook andere activiteiten!
Omdat het kind lid wordt van een vereniging gaat het niet alleen maar muziek- en exercitielessen volgen. Er worden het hele jaar door ook allerlei andere leuke activiteiten georganiseerd. Op die manier krijgen de jongens en meisjes meer binding met elkaar en gaan ze ook op een andere wijze met elkaar om dan alleen tijdens de repetities en (later) optredens. Activiteiten die gedaan worden zijn bijvoorbeeld carnavalsmiddag, barbecue, discoavond, sinterklaasmiddag en een kampweekend. Ook gaan ze regelmatig naar de Efteling om op te treden en plezier te maken!
De kosten: entreegeld, borgsom, lesgeld en contributie.
Natuurlijk brengt lid worden van Jong Euroband kosten met zich mee, net zoals iedere andere vereniging. Maar gelukkig kunnen we de kosten binnen de perken houden. Zodra het kind een instrument ontvangt moet hiervoor € 100,-- borg betaald worden. Dit bedrag is dan inclusief € 40,-- inschrijfgeld. Na één jaar lidmaatschap wordt € 60,-- borg terugbetaald. Na oriëntatieperiode van 3 maanden wordt het kind officieel lid van Jong Euroband en dienen de maandelijkse lidmaatschapskosten betaald te worden. Deze bestaan uit lesgeld en contributie. In 2019 bedragen deze respectievelijk € 30,30 en € 9,00, totaal dus € 39,30 per maand. Hiervoor ontvangt het kind dus wekelijks individueel muziekles op zijn of haar instrument, gezamenlijk muziekles (orkestrepetitie) én mars- en showrepetities. Er zijn verder geen kosten verschuldigd voor het instrument, (les)materiaal en uniform. Dit alles krijgt het lid in bruikleen van de vereniging en moet dus na beëindiging van het lidmaatschap wel weer in goede staat worden ingeleverd.
Tenslotte: een intensieve hobby.
Muziek maken bij Jong Euroband is een leuke maar intensieve hobby. Er wordt veel van de kinderen gevraagd, maar daar staat een leuke hobby en zinvolle vrijetijdsbesteding tegenover. En een enthousiaste en gezellige club met veel activiteiten. Euroband is een muziekvereniging die in Rotterdam, maar ook ver daarbuiten waardering en bewondering afdwingt. Een vereniging dus waar je met trots lid van kunt zijn. En zo willen we dat ook met Jong Euroband!
Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op!
Wij hopen u met de bovenstaande informatie een indruk te hebben gegeven van wat Jong Euroband is en doet en wat er van de (nieuwe) jeugdleden verwacht wordt. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u toch nog vragen heeft. U kunt hiervoor terecht bij de algeheel leider van Jong Euroband, Irma van Gelder, via tel. 06-29001350 of mailen naar info@jongeuroband.nl


Copyright © 2020 Tamboer- en Trompetterkorps Euroband Rotterdam