Jong Euroband


Wij zijn de jeugdafdeling van de muziekvereniging Euroband

Bij ons kunnen kinderen vanaf 6 jaar al terecht om een muziekinstrument te gaan leren bespelen. En hiervoor hoef je nog helemaal niets te kennen of te kunnen! Wij leiden je helemaal zelf op. Daarvoor hebben we hele bekwame muziekdocenten en instructeurs in huis. De jeugdafdeling bestaat eigenlijk uit drie onderdelen: de Music Kids, het leerlingenorkest en het jeugdkorps. En omdat wij het kleine broertje zijn van de Show- en Marchingband Euroband leren wij je naast het bespelen van het door jou gekozen instrument ook nog marcheren en show lopen. Want ook Jong Euroband is een muziekkorps dat zich vooral op straat laat zien. Zo kom je ons tegen op Koningsdag en bij de intocht van Sinterklaas, maar ook bij allerlei andere evenementen en optochten in Rotterdam en de rest van Nederland. En bijvoorbeeld in de Efteling! Kortom, heel cool om samen met je leeftijdgenootjes, jongens en meisjes, in Jong Euroband je muzikale kunnen te tonen aan het publiek.

Het jeugdorkest: de samenstelling.

Jong Euroband bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Binnen het orkest worden de volgende instrumenten bespeeld: trompet, trombone, bariton, saxofoon, fluit en slagwerk (zoals trommel). In principe kan ieder kind vanaf 6 jaar op één van deze instrumenten een opleiding starten. Gemiddeld telt de jeugdafdeling rond de 20 leden, waarvan er 15 actief zijn in Jong Euroband en 5 in opleiding zijn bij de “Music Kids” of het leerlingenorkest.

Gratis “Music Kids” programma

Jaarlijks starten we het zg. “Music Kidsprogramma” bij Jong Euroband. Nadat er muziekworkshops zijn gehouden op de basisscholen of andere promotie- en ledenwerfactiviteiten, kunnen geïnteresseerde kinderen starten met dit speciale programma waarbij we meerdere gratis muzieklessen aanbieden. Dit zijn een soort oriëntatielessen zodat de kinderen kunnen kennismaken met het soort muziek van Jong Euroband en de daarbij te gebruiken instrumenten. Ook leert men al wat van het notenschrift én hoe je marcheert in een korps. Heel leuk en leerzaam. En het mooie is dat er geen verplichting of kosten aan verbonden zijn! Wil het kind na dit programma doorgaan bij Jong Euroband dan kan het officieel lid worden van de vereniging en start het officiële opleidingstraject (zie hierboven).

Optreden met Jong Euroband

Is men zover dat men is toegelaten tot Jong Euroband dan zal het kind optredens gaan verzorgen met het jeugdkorps. Verwacht wordt van de kinderen dat zij hieraan deelnemen omdat alleen op deze manier resultaat wordt bereikt met Jong Euroband. Maar dan wordt het natuurlijk ook pas écht leuk: optreden voor publiek (zoals met Koningsdag) in een écht muziekkorps in je eigen uniform en met je eigen instrument. Helemaal te gek!

Gezellige activiteiten

Omdat het kind lid wordt van een vereniging gaat het niet alleen maar muziek- en exercitielessen volgen. Er worden het hele jaar door ook allerlei andere leuke activiteiten georganiseerd. Op die manier krijgen de jongens en meisjes meer binding met elkaar en gaan ze ook op een andere wijze met elkaar om dan alleen tijdens de repetities en (later) optredens. Activiteiten die gedaan worden zijn bijvoorbeeld carnavalsmiddag, barbecue, discoavond, sinterklaasmiddag en een kampweekend. Ook gaan ze regelmatig naar de Efteling om op te treden en plezier te maken!

De overstap naar de Show- en Marchingband!

Bereikt men binnen Jong Euroband de leeftijd van 15 jaar dan kan men stage gaan lopen bij het seniorenkorps, de show- en marchingband. Is hij of zij hiervoor “klaar”, dan gaat men in het jaar dat men 16 wordt definitief over naar dit grote orkest. Natuurlijk gebeurt dit allemaal in overleg met het jeugdlid, de ouders, de docent en de dirigent van de show- en marchingband.

Wat kost het om lid te zijn van Jong Euroband?

Natuurlijk brengt lid worden van Jong Euroband kosten met zich mee, net zoals bij iedere andere vereniging. Maar gelukkig kunnen wij de kosten binnen de perken houden. Meestal kan het kind eerst enkele gratis muziekworkshops volgen. Zodra het officieel lid wordt gaat het een maandelijkse contributie betalen. Deze bedraagt in 2024 € 30,00. Hiervoor ontvangt het kind wekelijks individueel muziekles op haar/zijn instrument, gezamenlijke samenspel- of orkestrepetitie én mars- en showrepetities. Er zijn verder geen kosten verschuldigd voor het instrument, (les)materiaal en uniform. Dit alles krijgt het lid in bruikleen van de vereniging en moet dus na beëindiging van het lidmaatschap wel weer in goede staat worden ingeleverd.

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen gezinnen tot een bepaald netto inkomen in aanmerking komen voor een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het lidmaatschap van de vereniging. Deze bijdrage is in 2024 maximaal € 350,00 per jaar en is daardoor ongeveer gelijk aan de jaarlijkse kosten van lidmaatschap van Jong Euroband (€ 360,00). Meer informatie hierover en of uw kind hiervoor in aanmerking komt kunt u vinden op de website van het Jeugdfonds Rotterdam: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam Maar natuurlijk kunt u ook bij ons de nodige informatie krijgen over dit fonds.

Meer informatie?

Wij hopen u met de bovenstaande informatie een indruk te hebben gegeven van wat Jong Euroband is en doet en wat er van de (nieuwe) jeugdleden verwacht wordt. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u toch nog vragen heeft. U kunt hiervoor terecht bij de algeheel leider van Jong Euroband, Irma van Gelder, via tel. 06-29001350 of mailen naar info@jongeuroband.nl